GVCC.PGS. TS Nguyễn Đăng Cường

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

 

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng bộ môn chế tạo máy (1984-1990), Nguyên trưởng bộ môn máy xây dựng và kiêm quản đốc xưởng Cơ khí (1990-1995), Nguyên Chủ nhiệm khoa cơ khí.

 

Các môn giảng dạy:

- Thiết bị thủy Công; 

- Đồ án Thiết bị thủy Công;

- Máy xây dựng, máy Nâng chuyển

Hướng nghiên cứu:

- Thiết bị thuỷ công, công trình đập;

- Nghiên cứu thiêt kế, giám sát, lắp đặt thiết bị cơ khí trên công trình Thuỷ lợi, thuỷ điện;

- Nghiên cứu xây dựng và biên soạn TCVN về cơ điện thuỷ lợi ;

- Nghiên cứu Biên soạn sổ tay thuỷ lợi- cửa van và thiết bị đóng mở;

Đào tạo:

         - Bằng tốt nghiệp đại học: Máy xây dựng, đại học BRNO Tiệp Khắc 1973

         - Bằng tốt nghiệp thạc sỹ:Cơ học máy, Đại học Xây Dựng

          - Bằng tiến sỹ kỹ thuật

          - Phó giáo sư

Kinh nghiệm:

  • -1973 đến 1981 kĩ sư cơ khí thiết kế máy xây dựng và máy nâng tại viện Công nghệ, bộ Cơ khí luyện kim, tổ trưởng tổ máy xây dựng và xếp dỡ.
  • -1981 đến nay giảng viên chuyên ngành máy nâng chuyển và cơ khí thuỷ công, trường Đại học Thuỷ lợi,
  • - Kinh qua quản lí: trưởng bộ môn chế tạo máy (1984-1990), trưởng bộ môn máy xây dựng và kiêm quản đốc xưởng Cơ khí (1990-1995), Chủ nhiệm khoa cơ khí (1995 đến nay).

Công trình:

-Từ 1974-1981 làm viẹc tại viện công nghệ, đã chủ trì thết kế chế tạo nhiều thiết bị: cơ giới hoá nhà máy chè Hạ Hoà Phú Thọ, Cầu trục 5t cho nhà máy Cơ khí Hà Nội mở rộng…

-Chủ nhiệm cơ khí trạm bơm Đằng xá, Bắc Ninh.

-Chủ nhiệm cơ khí công trình thuỷ lợi Bắc Nghệ An

-Chủ nhiệm cơ khí thuỷ công công trình khe Chão

  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình Văn Thai Bắc Ninh
  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình Hà Động, Quảng Ninh 2006
  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình thuỷ điện Suối Sập, Sơn La 2008
  • -Chủ nhiệm cơ khí thuỷ công công trình đập Cây Gai, Bình Định 2008
  • -Thậm định Cơ khí các công trình thuỷ lợi trọng điểm cấp Bộ: Lòng Sông, Định Bình, Cửa Đạt, Nước ---Trong, sông Dinh…(2002-2008)
  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình  Khe Cát Quảng Ninh 2009 (đang thực hiện)
  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình Cống Thủ Bộ, Công trình cấp 1 chống úng ngập cho thành phố Hồ Chí Minh (2009 đang thực hiện)
  • -Chủ nhiệm cơ khí công trình thuỷ lợi Đắc Yên, Đắc Lắc Và nhiều công trình thuỷ lợi khác.
  • -Thậm định Cơ khí các công trình thuỷ lợi trọng điểm cấp Bộ: Lòng Sông, Định Bình, Cửa Đạt, Nước Trong…
  • -Chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về cơ khí
  • -Trưởng ban tiêu chuẩn Cơ Điện của Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn, đã trực tiếp soạn thảo các tiêu chuẩn:
  • - Quy phạm chế tạo, lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép của công trình thuỷ lợi , Công trình thuỷ lợi, máy đóng mở kiểu xilanh thuỷ lực- thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - yêu cầu kỹ thuật, Công trình thuỷ lợi, máy bơm nước, lắp đặt nghiệm thu, yêu cầu kỹ thuât. Đồng thời tham gia  biên soạn 5 tiêu chuẩn cơ điện khác.
  • -Đồng biên soạn sổ tay thuỷ lợi- cửa van và thiết bị đóng mở,
  • -Chủ biên 2 giáo trình: máy nâng chuyển và thiết bị cửa van, máy xây dựng do nhà xuất bản Xây Dựng xuất bản.
  • -Biên soạn và giảng dạy chuyên đề sau đại học: giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí trên công trình Thuỷ lợi, thuỷ điện.

Biên soạn TCVN về cơ điện thuỷ lợi năm 2008-2009:

TT

Tên  Tiêu chuẩn

NhiÖm vô

Cấp tiêu chuẩn

Thêi gian thùc hiÖn

1

Công trình thuỷ lợi- Thiết kế cửa van và khe van bằng thép; Yêu cầu kỹ thuật

Chñ nhiÖm

TCVN

2008

2

CônCông trình thuỷ lợi- Máy đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực-Thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật

Biên soạn

TCVN

2008

3

Công trình thuỷ lợi- Máy đóng mở kiểu vít- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật

Biên soạn

 

TCVN

 

2008

4

Chế tạo và lắp ráp thiếtbị cơ khí- kết cấu thép của công trình thuỷ lợi (Yêu cầu kỹ thuật chế tạo - Lắp ráp - Nghiệm thu)

Chñ nhiÖm

TCVN

2008

5

Công trình thuỷ lợi- Kích thước lỗ công cửa van- Yêu cầu kỹ thuật

Biên soạn

 

TCVN

 

2008

6

Công trình thuỷ lợi- Đường ống áp lực bằng thépt- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật

Biên soạn

TCVN

2009

7

Công trình thuỷ lợi- Máy bơm nước- Kỹ thuật quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm chìm

Biên soạn

TCVN

2009

8

Công trình thuỷ lợi- Máy bơm nước- yêu cầu và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm máy bơm

Biên soạn

TCVN

2009

9

Công trình thuỷ lợi- Ống xi phông kết cấu thép- thiết kế, chế tạo, kiểm tra, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật.

Biên soạn

TCVN

2009

10

Công trình thuỷ lợi- Máy bơm nước- lắp đặt, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật.

Biên soạn

TCVN

2009

11

Công trình thuỷ lợi- Máy đóng mở kiểu tời cáp- Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu- Yêu cầu kỹ thuật  

Biên soạn

TCVN

2009

12

Công trình thuỷ lợi- Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí- Yêu cầu kỹ thuật

Biên soạn

TCVN

2009

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Đang cập nhật ...

Giới thiệu