ThS. Nguyễn Văn Tài

                Địa chỉ làm việc:

Trường Đại học Adelaide, Úc

                E-mail:

tainv@tlu.edu.vn

 

 

                Chức vụ:

Giảng viên bộ môn CNCK

 

Các môn giảng dạy:

Hiện đang học Thạc sĩ ở nước ngoài

Hướng nghiên cứu:

  • -  Robotics
  • -  Exoskeleton

Đào tạo:

  • -  9/2008-6/2013:           Kỹ sư, Trường Đại học Kỹ thuật Quốc Gia Belarus
  • -  02/2017 -  Hiện nay:   Thạc sỹ, Trường Đại học Adelaide, Úc

Kinh nghiệm:

  • -  11/2013-nay: Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Khoa Cơ khí, ĐHTL

Công trình:

Hội nghị Khoa họcQuốc gia/Quốc tế

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

  1. Nguyễn Văn Tài, "Tối ưu hóa hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng MatLab Optimization Toolbox", Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 1+2, tháng 02/2016

Giới thiệu