ThS. Nguyễn Trọng Dũng

  

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nguyentrongdung1302@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảng viên

 

Các môn đã giảng dạy:

- Máy xây dựng.

- Máy làm đất.

- Đồ án Máy làm đất.

- Truyền động thủy lực và khí nén.

- Thực tập truyền động thủy lực khí nén

- Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

- Cơ học chất lỏng và máy

- Máy sản xuất vật liệu xây dựng

- Thiết bị thủy công

Hướng nghiên cứu:

- Máy xây dựng, máy động lực

- Kỹ thuật thủy khí và lập trình điều khiển

- Cơ học và kết cấu

Đào tạo:

- Đào tạo Đại học:      Kỹ sư cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi.

- Đào tạo Cao học:      Thạc sỹ cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Kinh nghiệm:

- 05/2019-05/2020: Trợ Giảng, Bộ môn Kỹ thuật HTCN, Khoa Cơ khí, ĐH Thủy lợi.

- 06/2020-09/2021: Giảng viên tập sự, Bộ môn Kỹ thuật HTCN, Khoa Cơ khí, ĐH Thủy lợi.

- 09/2021- nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật HTCN, Khoa Cơ khí, ĐH Thủy lợi.

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

1. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XII, Đại học Thủy Lợi.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Dũng, Khảo sát thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giảm lực cản của dung dịch surfactant, Tạp chí KHKT Thủy lợi và môi trường, 2019.

2. Hoàng Sinh Trường, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu động lực học của hệ thống lái cường hóa thủy lực trên ô tô truyền thống, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 3, 2020.

3. Hoàng Sinh Trường, Nguyễn Trọng Dũng, Mô hình hóa hệ thống thủy lực mạch lai và vấn đề lệch lái, mất lái trên máy xúc đào bánh lốp, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 4, 2020.

4. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng giảm lực cản của dung dịch surfactant, Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2021

5. Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Khảo sát về turbulent của dòng chảy chất lỏng đục bằng UPV, Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐH Công nghiệp Hà Nội, 2021

6. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Trọng Dũng, Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của góc phun sớm đến tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ lpg/ diesel, Tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên, ĐH Thủy lợi, 2021

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Đang cập nhật ...

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học:

1. Mô phỏng tương tác giữa đất và bộ công tác máy đào gầu ngoặm, TS. Bùi Văn Hiệu, Th.S Nguyễn Trọng Dũng.

Giới thiệu