KS. Trần Văn Hải

KS. Trần Văn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ làm việc:


P117 Nhà 4, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

tranvanhai@tlu.edu.vn

Điện thoại:

0243-853-3082(CQ)

0988329501 (DĐ)

Fax:

…………………

Chức vụ:

Giảng viên 

Các môn giảng dạy:

- Tin học ứng dụng trong cơ khí

- Nguyên lý máy

Hướng nghiên cứu:

- Robot có khớp nối đàn hồi

Đào tạo:

-     8/2012-06/2017: Kỹ sư Cơ điện tử, Trường Đại học Bách Khoa HN.

Kinh nghiệm:

-      011/2017- nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi.

Công trình:

- Động lực học và điều khiển robot dạng chuỗi sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo

Hội nghị Khoa học trong nước

- Hội nghị khoa học thường niên ĐH Thủy Lợi

Giới thiệu