Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019. Lịch thi điều chỉnh thay thế thông báo số 128/TB-ĐHTL ngày 01/03/2019 về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Xem thông báo chi tiết.

Phụ lục kèm theo