Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn Sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch Bảo vệ các đề tài tốt nghiệp Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:

            1. Thời gian: 7h00 - 17h00, Thứ 4, ngày 29/07/2020

            2. Địa điểm

                Phòng 233 – Nhà A3, Trường Đại học Thủy lợi

            3. Lưu ý

               - Tất cả sinh viên phải có mặt từ 7h00 thứ 4 ngày 29/07/2020 để dự Khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

               - Kết quả điểm bảo vệ đề tài sẽ được công bố vào cuối buổi.

               - Thời gian dành cho mỗi sinh viên bảo vệ là dưới 40 phút (kể cả thời gian báo cáo, trình bày và thời gian hội đồng phản biện). Các nhóm bảo vệ cần chuẩn bị tốt về bản vẽ và slide để báo cáo.

               - Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp.

   4. Thứ tự bảo vệ trong bảng dưới đây: