Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Quá trình tiếp nhận, vận hành, bảo trì và phát triển các hệ thống sản xuất hiện đại đòi hỏi số lượng lớn các kỹ sư cơ điện tử. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại và dịch vụ về các sản phẩm cơ điện tử và robot, cơ khí chế tạo máy, tự động hóa, phần mềm tin học cũng có nhu cầu cao về nhân lực ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Do đó, các kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có rất nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài với mức thu nhập cao và ổn định.