ThS. NCS Bùi Văn Hiệu

  

 

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

hieubv@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảnh viên

 

Các môn giảng dạy:

- Máy xây dựng.

- Thiết bị Thi công và năng suất.

- Thiết bị Thủy công.

- Đồ án Thiết bị Thủy công.

- Máy làm đất.

- Đồ án Máy làm đất.

Hướng nghiên cứu:

- Thiết bị thủy công.

- Máy xây dựng.

- Numerical methods in fluid mechanics, particle transport in porous media, porosity variation.

Đào tạo:

- Từ 09/2005 đến 06/2010:      Kỹ sư, Trường Đại học Thủy lợi.

- Từ 05/2013 đến 05/2015:      Thạc sỹ, Trường Đại học Thủy Lợi.

- Từ 9/2016 đến nay:      NCS, Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Munich, CHLB Đức. 

Kinh nghiệm:

- 12/2013-nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Khoa Cơ khí, ĐH Thủy lợi.

- 8/2010-12/2013: Giảng viên tập sự, Khoa Cơ khí, ĐH Thủy lợi.

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

1. Bùi Văn Hiệu. Động lực học thiết bị đóng mở cửa van cổng. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 11/2015, Trường Đại học Thủy lợi.

2. Bùi Văn Hiệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của lực thủy động đến thiết bị nâng hạ cửa van. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 11/2014, Trường Đại học Thủy lợi

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

1. Bùi Văn Hiệu, Nguyễn Đức Ngọc. Nghiên cứu động lực học hệ thống nâng cabin xe tải hạng nặng phục vụ đào tạo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 9 (Tháng 11/2014).

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

Đang cập nhật ...

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học:

Đang cập nhật ...

Giới thiệu