Công ty TNHH kính kỹ thuật Luminous (Việt Nam) tuyển Thực tập sinh

Thông tin chi tiết:

1. Về thời gian thực tập chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên năm thứ 4: từ 30/8 đến 20/12 .

2. Về chi tiết công việc : Gia công CNC, thiết kế máy móc, tự động hóa thiết kế ….

3. Số lượng sinh viên thực tập : 06 sinh viên. Đồng thời sau khi kết thúc kỳ thực tập các bạn thực tập tốt, có nguyện vọng sẽ làm việc gắn bó với công ty.

4. Chế độ đãi ngộ : Công ty sẽ hỗ trợ mỗi sinh viên 2.000.000VNĐ/tháng ( theo số ngày thực tế thực tập trong tháng) và miễn phí bữa ăn trưa tại căng tin của công ty.

5. Những sinh viên có nguyện vọng thực tập tai công ty hãy nộp đơn lên văn phòng Khoa để được xét tuyển.

6. Thông tin sơ lược công ty: Trong file đính kèm

  Gửi ý kiến phản hồi
289