Cơ sở vật chất trực thuộc BM Máy xây dựng

Phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm Máy xây dựng: Phòng 104-B5, Đại học Thủy Lợi.

Các thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học:

- Dàn thí nghiệm thủy lực Rexroth với các phần tử;

- Hệ thống thí nghiệm dòng chất lỏng;

- Hệ thống vòi phun thủy lực - điện tử HEUI;

- Động cơ đốt trong mới của Trung Quốc hoạt động tốt;

- Mô hình thực hành động cơ đốt trong nhiên liệu xăng trong suốt;

- Ô tô 16 sử dụng làm giáo cụ trực quan.