Một số sách và giáo trình bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đã xuất bản và tham gia biên soạn:

1. Động cơ đốt trong. Dương Văn Đức. ĐHTL,1970;                      

2. Máy thi công. Lê Hải Thư. ĐHTL, 1973;              

3. Động cơ đốt trong. Dương Văn Đức ĐHTL, 1975;                      

4. Động cơ xăng và điêzen. Dương Văn Đức. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1981;               

5. Máy xây dựng. Nguyễn Đăng Cường, Vũ Minh Khương, Vũ Văn Thinh. Trường Đại học Thủy lợi, 1993;                   

6. Máy nâng chuyển và thiết bị cửa van. Nguyễn Đăng Cường. Trường Đại học Thủy lợi, 1993;   

7. Ôtô và Máy kéo. Dương Văn Đức. ĐHTL, 1993;             

8. Máy thủy lợi. Vũ Văn Thinh, Nguyễn Đăng Cường, Vũ Minh Khương. ĐHTL, 1995;               

9. Tập bài giảng Máy xây dựng. (Tài liệu giảng dạy). Vũ Minh Khương. Nhà xuất bản Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 1993;                    

10. Sổ tay Máy làm đất. GS.TS Lê Kim Truyền, TS. Vũ Minh Khương. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002;               

11. Máy nâng và Thiết bị Cửa van. PGS.TS Nguyễn Đăng Cường và đồng nghiệp. NXB Xây dựng, 2003;                     

12. Sửa chữa Máy xây dựng. ThS. Dương Văn Đức. Nhà xuất bản Xây dựng;                   

13. Máy xây dựng. TS. Vũ Minh Khương, PGS.TS Nguyễn Đăng Cường. Nhà xuất bản Xây dựng, 2004;                      

14. Động cơ Ôtô - Máy kéo. ThS. Dương Văn Đức. Nhà xuất bản Xây dựng;                    

15. Cơ Sở Lý Thuyết Kỹ Thuật Rung Trong Xây Dựng. Nguyễn Đình Chiều (Chủ biên), Nguyễn Trọng, Nguyễn Anh Tuấn. NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 2004.               

16. Cửa van và thiết bị đóng mở. GS Trương Đình Dụ, PGS.TS Nguyễn Đăng Cường. Nhà xuất bản Nông nghiệp năm, 2005;                 

17. Máy Làm Đất. Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014;                

18. Máy bơm nước. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, NXB Đại học Quốc Gia HN, 2015;

19. Kỹ thuật thủy khí (Fluid power with applications. Anthony Esposito). Nguyễn Thị Việt Ánh. Bản dịch lưu hành nội bộ Trường Đại học Thủy lợi, 2009.

20. Động cơ đốt trong (Internal Combustion Engines. Colin R.Ferguson, Allan T.Kirkpatrick). Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Triều Dương. Bản dịch lưu hành nội bộ Trường Đại học Thủy lợi, 2010.

21. Nguyên lý động cơ đốt trong (Internal Combustion Engines Fundamentals. John B. Heywood). Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Triều Dương. Bản dịch lưu hành nội bộ Trường Đại học Thủy lợi, 2011.