Liên hệ Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởng Bộ môn: ThS. NCS Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ:

P318 - A1, Trường Đại học Thủy Lợi

Số 175, đường Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (0243) 563 66 46

Fax: (0243) 3563 3351

E-mail: bmmayxd@tlu.edu.vn