LIÊN HỆ BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT

Văn phòng: phòng 322 nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Số điện thoại: 0243.563.6472

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Ngọc Huyên