Hợp tác bộ môn Cơ học Kỹ thuật

Hiện Bộ môn đang hợp tác với Cty K12SCHOOL về việc xây dựng bộ học liệu cho môn Cơ kỹ thuật I