CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ THAM GIA ĐÀO TẠO

Nhiệm vụ của Bộ môn Công nghệ Cơ khí là giảng dạy các môn học cơ sở ngành cơ khí, kiến thức công nghệ chế tạo máy chuyên sâu, giúp cho sinh viên có kiến thức tiếp tục học chuyên ngành. Là Bộ môn được thành lập muộn nhất trong Khoa nhưng nhiệm vụ và khối lượng công việc của bộ môn là không nhỏ. Bộ môn đã và đang giảng dạy 16 môn học:

 • 1. Nguyên lý máy;
 • 2. Cơ sở thiết kế máy I;
 • 3. Cơ sở thiết kế máy II;
 • 4. Tin học ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí;
 • 5. Công nghệ chế tạo máy;
 • 6. Đồ án Công nghệ chế tạo máy;
 • 7. Kỹ thuật gia công cơ khí;
 • 8. Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo;
 • 9. Kỹ thuật an toàn và môi trường;
 • 10. Introduction to Thermal Sciences (Đào tạo cho chương trình tiên tiến);
 • 11. Nhiệt động học;
 • 12. Truyền nhiệt;
 • 13. Vật liệu kỹ thuật;
 • 14. Tính chất cơ học của vật liệu;
 • 15. Xử lý bề mặt;
 • 16. Thực tập xưởng.