CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

  • - Nghiên cứu thực nghiệm, mô hình hóa, mô phỏng ma sát mài mòn trong lĩnh vực Tribology;
  • - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy công cụ CNC;
  • - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot công nghiệp;
  • - Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy in 3D;
  • - Lập trình gia công chế tạo, khuôn mẫu và các chi tiết máy có biên dạng phức tạp;
  • - Công nghệ 3D, thiết kế ngược và tự động hóa thiết kế;
  • - Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu (khuôn đúc áp lực; khuôn dập; khuôn ép; khuôn thổi chai nhựa)
  • - Nghiên cứu về công nghệ nhiệt luyện và xử lý bề mặt;
  • - Nghiên cứu về công nghệ nano và vật liệu composite.