TS. Nguyễn Văn Tuệ

Địa chỉ làm việc:

P318-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nguyenvantue@tlu.edu.vn

Điện thoại:

(0243) 563 66 46 (CQ)

Fax:

(0243) 563 33 51

Chức vụ:           

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

 1. Kỹ thuật thủy khí
 2. Lý thuyết cánh
 3. Truyền động thủy động
 4. Điều khiển Thủy – Khí trong máy công nghiệp
 5. Kiểm tra không phá hủy
 6. Truyền động Thủy lực – Khí nén
 7. Bơm, quạt và máy nén khí
 8. Hệ thống thông gió và điều hòa không khí

Hướng nghiên cứu:

 • -Nghiên cứu, mô phỏng, đánh giá các thông số của dòng chảy tầng và rối bằng các phương pháp CFD (Computational Fuild Dynamics) và PIV (Particle Image Velocimetry).
 • -Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các hệ thống truyền động tự động thủy lực và khí nén trong công nghiệp và xe máy chuyên dùng.

Đào tạo:

             -Từ 1996 đến 2001:            Kỹ sư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

            -Từ 2004 đến 2006:            Thạc sỹ, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

            -Từ 2014 đến 2017:            Tiến sỹ, Đại học Poitiers, Cộng hòa Pháp

 

Kinh nghiệm:

 • -Từ 2001 đến 2004: Kỹ thuật viên, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội
 • -Từ 2004 đến 2013: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Mỏ – Địa chất
 • -Từ 2014 đến  2017: Nghiên cứu sinh, Đại học Poitiers, Cộng hòa Pháp
 • - Từ 2017 đến 07/2021: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ – Điện, Trường Đại học Mỏ – Địa chất
 • - Từ 08/2021 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi

Đề tài nghiên cứu:

 1. Tham gia đề tài thuộc Chương trình phát triển KHCN trọng điểm cấp Nhà nước, giai đoạn 2005 – 2010: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành máy điều tốc kiểu Điện – Thủy lực cho tổ máy thủy điện công suất đến 6MW của Nhà máy thủy điện Đaksrông”. Năm thực hiện 2005 – 2010.
 2. Chủ trì Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Khảo sát động lực học của hệ thống thủy lực điều chỉnh tự động sử dụng van Servo với sự trợ giúp của phần mềm Matlab & Simulink”. Năm thực hiện 2007 – 2008.
 3. Tham gia Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu cải tiến biên dạng rotor bơm thùy để nâng cao hiệu suất bơm”. Năm thực hiện 2018 – 2019.
 4. Tham gia Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia: “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo giá thủy lực di động liên kết xích dùng trong mỏ than hầm lò”. Năm thực hiện 2018 – 2020.
 5. Tham gia Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cấp liệu rung có năng suất đến 550T/h dùng trong hệ thống sàng tuyển, vận chuyển than tại Việt Nam”. Năm thực hiện 2020 – 2021.
 6. Tham gia Đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ hầm lò”. Năm thực hiện 2021 – 2022.

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 1. V.T. Nguyễn, F. Pons, B. Tremblais, L. David. Pressure evaluation by polynomial basis. Workshop on Non-Intrusive Measurements for unsteady flows and aerodynamics – Poitiers, FRANCE – October 27-29, 2015.
 2. L. David, Y.J. Jeon, L. Chatellier, V.T. Nguyễn, F. Pons, A. Beaudoin, S. Huberson, B. Tremblais. Pressure evaluation from PIV measurements by several approaches. Workshop on CFD Processing Techniques for Particle Image and –Tracking Velocimetry Lisbon, Portugal, July 3, 2016.
 3. V.T. Nguyễn, B. Tremblais , F. Pons, L. David. Mesure de la pression par base de polynômes orthogonaux. 16ème Congrès Francophone de Techniques Laser pour la Mécanique des Fluides, Le Domaine du Normont, Dourdan, France, 17-21 Septembre 2018.
 4. Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Thanh Tùng. Tính toán áp suất bằng cơ sở đa thức. Hội nghị "Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ 2_CBES2 2018", Hà Nội 2018.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

 1. Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tuệ. Phân tích ảnh hưởng của rotor bơm cánh khế có biên dạng cycloid tới dòng chảy qua bơm. Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất (bản Tiếng Anh), 2018.
 2. Nguyễn Văn Lại, Nguyễn Văn Tuệ. Tự động hóa tính toán thiết kế bơm thủy lực piston hướng trục. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5/2021.

Giới thiệu