ThS. NCS. Lê Thị Giang

Địa chỉ làm việc:

P316-A1, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

ltgiang@tlu.edu.vn;

Điện thoại:

 

Fax:

…………………

Chức vụ:

Giảng viên

 

Các môn giảng dạy:

-  Vật liệu kỹ thuật.  

-  Xử lý bề mặt

-  Truyền nhiệt

-  Nhiệt động học

-  Tính chất cơ học vật liệu

Hướng nghiên cứu:

-  Nghiên cứu ứng xử vật liệu kim loại và hợp kim

-  Công nghệ xử lý nhiệt và bề mặt

-  Ăn mòn và lựa chọn bảo vệ vật liệu

-  Phân tích hư hỏng và đánh giá tuổi thọ của đường ống sinh hơi trong các nhà máy hóa chất, nhiệt điện.

Đào tạo:

  -  Từ 09/2006 đến 06/2011: Kỹ sư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. 

  -  Từ 03/2013 đến 03/2015: Thạc sỹ, Trường Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc.

  -  Từ 03/2017 đến nay:          Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc 

Kinh nghiệm:

  -  06/2016 - nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi

  -  06/2015 - 06/2016: Giảng viên tập sự, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi

Công trình:

Đề tài nghiên cứu:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

  1. Lê Thị Giang (2015): Nghiên cứu và đánh giá nguyên nhân gây ra hư hỏng của ống sinh hơi trong nhà máy nhiệt điện. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM, pp.561 – 567.

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

  1. Le Thi Giang, Kee Bong Yoon, Byung Hak Choe: Effect of Temperature on Microstructure of Reformer Tube Material KHR45A alloy. Conference of Korean Society of Mechanical Engineers 2017, 17MF, Fr02A001, pp. 73 – 74.

Sách đã xuất bản

Hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn tốt nghiệp đại học:

 

 

Giới thiệu