KS. Lương Bá Trường

KS. Lương Bá Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ làm việc:

P117, Nhà 4, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

luongbatruong@tlu.edu.vn

Điện thoại:

0243-853-3082(CQ)

0888 901 902 (DĐ)

Fax:

…………………

Chức vụ:

Giảng viên 

Các môn giảng dạy:

- Tin học ứng dụng trong cơ khí

- Nguyên lý máy

Hướng nghiên cứu:

-      Robotic

Đào tạo:

-     10/2010-06/2015: Kỹ sư Cơ điện tử, Trường Đại học Bách khoa HN.

Kinh nghiệm:

-      06/2016- nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi.

Công trình:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

Giới thiệu