KS. Nguyễn Tuấn Anh

 KS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ làm việc:

P117 - Nhà 4, Đại học Thuỷ lợi

175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

E-mail:

nguyentuananh@tlu.edu.vn

Điện thoại:

0243-853-3082(CQ)

0969325972 (DĐ)

Fax:

…………………

Chức vụ:

Giảng viên 

Các môn giảng dạy:

-    Arduino

-    PLC

Hướng nghiên cứu:

-     Robotic

Đào tạo:

-     8/2014-06/2019: Kỹ sư tài năng Cơ điện từ, Trường Đại học Bách khoa HN

Kinh nghiệm:

-      10/2019- nay: Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy Lợi.

Công trình:

Hội nghị Khoa học Quốc gia/Quốc tế

 

  1. V.T. Dinh, L.A Dinh Thi, T.A Nguyen, X.H. Dang, Q.M Bui, and T.A Nguyen: A supervisory controlled system for the alcohol-free beer production process. Proceeding of International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Bussiness 2018 (ICIDB 2018), Hanoi 01/2018 (accepted for SCOPUS indexed journal)
  2. Dinh Van Thanh, Dinh Thi Lan Anh, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Hoai Nam: A supervisory controlled system for beer recovery from surplus yeast process. Journal of Science and Technology-TNU Feb. 2018 (ISSN 1859-2171), p.61-66

Tạp chí khoa học Quốc tế/trong nước:

Giới thiệu