Danh sách các đề tài nghiên cứu và các bài báo đăng trên các tạp chí và hội nghị của Bộ môn Máy xây dựng

1. Danh sách các đề tài nghiên cứu

1. Danh sách các bài báo đăng trên các tạp chí và hội nghị khoa học

Tạp chí quốc tế:

1.         Nguyen Anh Tuan, Yuki Kobayashi, Hiroshi Mizunuma, “Turbid and transparent shear-induced structures in dilute cationic surfactant solutions”, Journal of Rheology, 61 (1) (Jan. 2017), pages 83 – 92.

2.         Thanh Huong Trinh, Van Tuyen Bui, Ngoc Huyen Nguyen, Dinh Kien Nguyen and Buntara S. Gan, “Dynamic Behavior of Functionally Graded Beams in Thermal Environment due to a Moving Harmonic Load”, International Journal of Mechanical Systems Engineering, Volume 2. 2016. 119.

3.         Dinh-Kien Nguyen, Quang-Huan Nguyen, Thi-Thom Tran, Van-Tuyen Bui, “Vibration of bi-dimensional functionally graded Timoshenko beams excited by a moving load”. Acta Mech (2016). doi:10.1007/s00707-016-1705-3, published online 19 August 2016.

4.         Nguyen Dinh Kien, Tran Thi Thom, Buntara Sthenly Gan, Bui Van Tuyen; “Influences of Dynamic Moving Forces on the Functionally Graded Porous-Nonuniform Beam”, International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 6, no. 3, 2016, pp. 173 – 189.

5.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Advection of shear-induced surfactant threads and turbulent drag reduction”, Journal of Rheology, 57 (6) (Nov. 2013), pages 1819 – 1832.

6.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “High-shear drag reduction of surfactant solutions”, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Vol. 198 (Aug. 2013), pages 71–77.

7.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Laminar and turbulent impinging jet in surfactant solutions”, Nihon Reoroji Gakkaishi (Journal of Rheology Society, Japan) Vol. 41, No. 2 (May 2013), pages 67-73.


Tạp chí trong nước:

1.         Nguyễn Ngọc Hùng, Lưu Đức Thạch. "Xác định các thông số cơ bản của rôto trong máy quấn kiện rác kiểu ngang". Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng - Đại học Xây dựng, Tập 11 số 2 / 03-2017.

2.         Nguyễn Hữu Tuấn, "Phạm Hữu Tuyến. Xu hướng sử dụng phụ gia nhiên liệu cho động cơ diesel". Tạp chí giao thông – vận tải số đặt biệt 2016 (năm thứ 57), ISSN2354-0818, pp 115-119.

3.         Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Đình Kiên. “Dao động của dầm có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ cao dưới tác dụng của lực điều hòa di động”. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, số 55, tháng 11 năm 2016.

4.         Vũ Minh Khương, Nguyễn Hữu Tuấn. "Ảnh hưởng của GET đến hiệu quả máy làm đất". Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Số 50 (9/2015), ISSN 1859 - 394. pp 106-112.

5.         Bùi Văn Tuyển. “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán dầm chính của cầu trục dầm đôi”. Tạp chí cơ khí, tháng 1+2 năm 2014.

6.         Bùi Văn Hiệu, Nguyễn Đức Ngọc. Nghiên cứu động lực học hệ thống nâng cabin xe tải hạng nặng phục vụ đào tạo. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 9 (Tháng 11/2014).

7.         Nguyễn Thị Việt Ánh, Nguyễn Hữu Tuấn. Nghiên cứu cải tiến hệ thống thủy lực đóng mở cửa cung tràn xả lũ hồ chứa nước Cửa Đạt. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Số 34 (9/2011) ISSN 1859 - 3941, pp 129-133.

8.         Nguyễn Hữu Tuấn. Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của cấu hình đến hiệu suất của hệ thống thủy lực nâng hạ cửa van. Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. Số đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHTL 2009, pp 259-263.

9.         Vũ Minh Khương. Các nguyên tắc lựa chọn máy chủ đạo trong dây chuyền thi công đất, Tạp chí Xây dựng, Số 3/2006, pp 35-37.

10.       Vũ Minh Khương. Các loại bộ di chuyển của máy thi công và cách lựa chọn. Tạp chí Xây dựng, Số 4/2006.

11.       Vũ Minh Khương. Lựa chọn đồng bộ tổ máy làm đất theo quan điểm của nền kinh tế thị trường, Tạp chí Khoa học KT Thủy lợi & Môi trường, Số 7/2004, pp  27-31.

12.       Vũ Minh Khương. Phân tích Bảng giá dự toán ca máy hiện hành. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 4/2001, pp 239-240.

13.       Vũ Minh Khương. Xác định hệ số phối hợp tối ưu giữa máy đào và ô tô tự đổ trên cơ sở tính toán giá thành đơn vị sản phẩm với sự trợ giúp của chương trình máy tính. Tạp chí Thủy Lợi, Số 326/1999, pp 46-48.

14.       Vũ Minh Khương. Xác định mối quan hệ tương quan giữa một số đại lượng trong tính toán máy xây dựng.Tạp chí Xây dựng, Số 9/99, pp 28.

15.       Vũ Minh Khương. Những nguyên tắc then chốt nâng cao hiệu suất công tác khai thác đá. Tạp chí Xây dựng - Số 12/97, pp 7 & 18.

16. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Trịnh Xuân Phong, Nghiên cứu tạo khí giàu H2 cung cấp cho động cơ diesel bằng phương pháp biến đổi nhiệt hóa nhiên liệu diesel với khí thải, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số ra 1+2 năm 2017, tr 107÷112

17. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-Boost, 2019, Tạp chí xây dựng

18. Nguyễn Tường Vi, Nguyễn Thế Trực, Hoàng Đình Long, Lê Anh Tuấn, Nghiên cứu phát triển hệ thống điều khiển cung cấp khí hóa lỏng (LPG)  cho động cơ 1 xilanh sử dụng lưỡng nhiên liệu LPG/Diesel, Tạp chí Giao thông vận tải số ra tháng 7/2012, tr 41÷44

Hội nghị khoa học quốc tế:

1.         TUAN N.H, TUYEN P.H. (2017): Visualization study for the influence of fuel additive on combustion characteristics of water-in-diesel nanoemulsion fuel. The Second Seminar on JSPS CORE-TO-CORE PROGRAM, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailan, p08.

2.         Tran Thi Thom, Nguyen Quang Huan, Nguyen Dinh Kien, and Bui Van Tuyen, “Fundamental frequency analysis of FG porous beams in thermal environment based on the improved third-order shear deformation theory”, hội nghị quốc tế về cơ kỹ thuật và tự động hóa lần thứ 4 (ICEMA4), tháng 8 năm 2016.

3.         Y. Kobayashi, Nguyen Anh Tuan, H. Mizunuma “Visualization of shear induced structure using two cross laser sheets” Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2015.

4.         H. Mizunuma, Y. Kobayashi, Nguyen Anh Tuan, “Advective growth of shear induced structure in drag reducing surfactant solutions”, ERCOFTAC/PLASMAERO, 10-12 Dec. 2012, Toulouse, France.

5.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Drag reduction in high shear turbulent flows of surfactant solutions”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2012.

6.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Influence of counter-ion concentration on the impinging jet of surfactant solutions”, ASME-JSME-KSME 2011 Joint fluids Engineering Conference: Volume 1, Symposia – Parts A, B, C, and D, Pages 3355-3362, July 24-29 2011.

7.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Additive turbulent drag reduction in high shear flow”, The Society of Rheology 83rd Annual Meeting. Cleveland, Ohio, USA, in poster, October 2011.

8.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Additive turbulent drag reduction in high shear flow”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2011.

9.         Nguyen Anh Tuan, Hiroshi Mizunuma, “Impinging jet of surfactant solutions”, Annual Meeting of Japan Society of Fluid Mechanics, 2010.

Hội nghị khoa học trong nước:

1.         Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Thành “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đường kính ống đến hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng dung dịch surfactant trong ống mặt cắt tròn”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

2.         Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Thành “Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng hoạt chất bề mặt trong đường ống mặt cắt hình chữ nhật”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

3.         Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thành “Quan sát hình ảnh trực tiếp cấu trúc sinh ra do trượt với dung dịch surfactant trong kênh có mặt cắt hình chữ nhật”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Cần Thơ 2017.

4.         Vũ Minh Khương. Quản lí các hệ thống thủy lực trong máy làm đất. Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20,  Cần Thơ 2017.

5.         Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Counterion đến khả năng giảm lực cản của dung dịch Surfactants”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên, Trường Đại học Thủy Lợi 11/ 2016.

6.         Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Hữu Tuyến. Nghiên cứu tổng quan về phụ gia nhiên liệu cho động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 2016, Trường Đại học Thủy Lợi, ISBN: 978-604-82-1980-2, pp 214-216.

7.         Vũ Minh Khương. Phân tích nhiễm bẩn trong Máy Làm Đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2016, Trường Đại học Thủy Lợi.

8.         Bùi Văn Tuyển, “Dao động cơ – nhiệt của dầm có cơ tính biến thiên có lỗ rỗng dưới tác dụng của một lực điều hòa di động”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2016

9.         Bui Van Tuyen, Tran Thi Thom, and Nguyen Dinh Kien, “Dynamic response of functionally graded Timoshenko beams in thermal environment due to a moving harmonic load”, Hội nghị khoa học toàn quốc vật liệu và kết cấu Composite - cơ học, công nghệ và ứng dụng, tháng 7 năm 2016

10.       Phạm Vũ Nam, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Ngọc Minh. (2016): Giải pháp nâng cao hiệu quả sàng tách mùn cho rác thải sinh hoạt. Tuyển tập hội nghị Khoa học thường niên năm 2006 - Đại học Thủy Lợi, Hà Nội, pp….-….

11.       Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn “Nghiên cứu tổ hợp dòng phun tác động trực giao lên bề mặt”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2015

12.       Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun dung dịch giảm lực cản Surfactant tác động vuông góc lên bề mặt phẳng ứng dụng trong làm mát chu trình kín”, Hội nghị khoa học - công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, TP HCM 11/2015

13.       Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Giảm lực cản dòng chảy rối bằng hoạt chất bề mặt Surfactant”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Đà Nẵng 7/2015

14.       Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun vuông góc với bề mặt phẳng sử dụng dung dịch giảm lực cản”, Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, Đã Nẵng 7/2015

15.       Vũ Minh Khương. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chi tiết cắt đất đến hiệu quả của máy làm đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2015, Trường Đại học Thủy Lợi.

16.       Van Tuyen Bui, Quang Huan NGUYEN, Thi Thom TRAN, Dinh Kien NGUYEN; “Vibration of Functionally Graded sandwich beam excited by a moving harmonic point load (Dao động của dầm Sandwich có cơ tính biến thiên chịu kích động của lực điều hòa di động)”; Hội nghị khoa học - công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ IV, 11/2015.

17.       Bùi Văn Tuyển, “Dao động tự do của dầm có cơ tính biến thiên trong môi trường nhiệt độ cao”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi 11/ 2015

18.       Bui Van Tuyen, Tran Thi Thom, Nguyen Dinh Kien, and Le Thi Ha; “Vibration of functionally graded Euler-Bernoulli beams in thermal environment excited by a moving force”; Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, tháng 8/2015

19.       Tran Thi Thom, Bui Van Tuyen, Nguyen Dinh Kien, “Free vibration of functionally graded sandwich beams in high temperature environment”; Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, tháng 8/2015

20.       Bùi Văn Hiệu. Động lực học thiết bị đóng mở cửa van cổng. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 11/2015, Trường Đại học Thủy lợi.

21.       Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu dòng phun tia tác động vuông góc lên bề mặt ứng dụng trong hệ thống làm mát chu trình kín”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy lợi năm 2014.

22.       Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn, “Khảo sát hiện tượng giảm lực cản dòng chảy rối bằng các chất phụ gia”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy lợi, năm 2014.

23.       Vũ Minh Khương. Giảm thiểu chi phí ĐVSP trong thi công đất. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2014, Trường Đại học Thủy Lợi.

24.       Bùi Văn Tuyển, “Nghiên cứu áp dụng phương pháp ứng suất trước để tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu thép cầu trục”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2014, Đại học Thủy lợi.

25.       Bùi Văn Hiệu. Nghiên cứu ảnh hưởng của lực thủy động đến thiết bị nâng hạ cửa van. Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên 11/2014, Trường Đại học Thủy lợi.

26.       Vũ Minh Khương. Nghiên cứu các loại bộ di chuyển trong máy thi công và cách lựa chọn. Hôi Nghị Khoa học thường niên 2013, Trường Đại học Thủy Lợi.

27.       Nguyen Ngoc Minh, “Studying on flow dynamics to improve the performance of sand pump,” Master thesis, Hanoi University of Science and Technology 2011.

28.       Nguyen Ngoc Minh, “Study some of the design solutions and structures to enhance working ability and life of slurry pump,” Vietnam mechanical engineering journal, 4/2011.

29.       Ngô Sỹ Lộc, Nguyễn Thị Việt Ánh, Nguyễn Hữu Tuấn. Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của cấu hình đến hiệu suất của hệ thống. Tuyển tập Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2008, Thành phố Phan Thiết, pp 313-319.

30.       Đinh Minh Hải, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn. Ứng dụng phần mềm Fluent để khảo sát dòng chảy qua buồng xoắn, cột trụ và cánh hướng dòng của tuabin nước. Tuyển tập Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc 2007, Thành phố Huế, pp 179-185.

31.       Phạm Văn Nghệ, Lê Gia Bảo, Nguyễn Anh Tuấn, “Nghiên cứu một số dạng tạo hình kim loại bằng công nghệ dập thủy lực”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học lần thứ 14, Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, 10/2006

32.       Lê Gia Bảo, Phạm Văn Nghệ, Đinh Bá Trụ, Nguyễn Anh Tuấn, “Công nghệ tạo hình kim loại bằng nguồn chất lỏng cao áp”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 10/2006

33.       Phạm Văn Nghệ, Lê Gia Bảo, Đinh Bá Trụ, Nguyễn Anh Tuấn, “Công nghệ tạo hình biến dạng kim loại bằng nguồn chất lỏng cao áp”, Tuyển tập công trình hội nghị khoa học toàn  quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 8, Thái nguyên, 2006.

34. Nguyễn Tường Vi, Hoàng Đình Long, Nguyễn Thành Trung, Nghiên cứu mô phỏng sử dụng CNG trên động cơ xăng hiện hành bằng phần mềm AVL-Boost, 2019, Tạp chí xây dựng