Các hướng nghiên cứu của Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

- Cơ học Chất lỏng phi Niu-tơn (Non-Newtonian fluid mechanics), Bio-fluid dynamics, Rheology, Giảm lực cản (drag reduction), Truyền nhiệt (heat transfer), Truyền động thủy lực (fluid power);

- Mô hình hóa, mô phỏng buồng đốt động cơ đốt trong, Mô phỏng, điều khiển hệ thống thủy khí;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị xây dựng tại Việt nam, Nghiên cứu lựa chọn tổ máy làm đất tối ưu, Nghiên cứu quản lí kĩ thuật Máy làm đất, Nâng cao hệ số sẵn sàng của máy làm đất, Nghiên cứu quản lí hỏng hóc của các máy làm đất, Quản lí nhiễm bẫn chất lỏng trong  công tác sửa chữa và bảo dưỡng máy;

- Nghiên cứu đáp ứng động lực học của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Nghiên cứu cải tiến, ứng dụng máy xây dựng;

- Thiết bị thủy công, Numerical methods in fluid mechanics, particle transport in porous media, porosity variation;

- Máy và thiết bị sử dụng trong ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, Máy và thiết bị xử lý chất thải, Tổ chức thi công bằng cơ giới hóa;

- Fluid Engineering (drag  reduction, Biomechanic), Fluid Power, Turbomachinery.