Cơ sở vật chất trực thuộc BM Giới thiệu Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Phòng thí nghiệm:

Phòng thí nghiệm Giới thiệu Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp: Phòng 104-B5, Đại học Thủy Lợi.

Các thiết bị phục vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học:

- Dàn thí nghiệm thủy lực Rexroth với các phần tử;

- Hệ thống thí nghiệm dòng chất lỏng;

- Hệ thống vòi phun thủy lực - điện tử HEUI;

- Thiết bị thí nghiệm thủy lực tuyến tính điều khiển Điện tử ( VAL SERVO)

- Thiết bị thí nghiệm Khí nén - Điện khí nén của Đức