Các hướng nghiên cứu Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử

Danh sách các hướng nghiên cứu Bộ môn Cơ điện tử:

1. Thiết kế bộ giảm chấn động lực cho các mô hình Cơ khí và Xây dựng

2. Thiết kế, chế tạo và điều khiển robot dạng chuỗi, robot song song, robot dẫn động bằng dây cáp

3. Thiết kế, chế tạo và điều khiển các hệ thống công nghiệp

Bộ môn - Trung tâm