Các đề tài nghiên cứu Bộ môn Cơ điện tử

Danh sách các đề tài nghiên cứu Bộ môn Cơ điện tử:

1. Thiết kế bộ giảm chấn động lực cho các mô hình cơ khí và xây dựng

2. Thiết kế, chế tạo mô hình cánh tay robot 4 bậc tự do điều khiển bằng máy tính dùng phần mêm Labview

3. Thiết kế, chế tạo mô hình robot phơi nông sản, lập trình điều khiển bằng Arduino

4. Thiết kế, chế tạo mô hình XY Plotter Drawing Robot, lập trình điều khiển bằng Arduino

5. Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cho robot dẫn động bằng cáp

6. Tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển cho robot dẫn động bằng cáp

7. Thiết kế, chế tạo Robot hand, lập trình điều khiển bằng Arduino

8. Thiết kế, chế tạo Robot thông minh

9. Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống barier trong gara ô tô sử dụng PLC S7-1200

10. Thiết kế, chế tạo mô hình đèn giao thông với ngã rẽ trái sử dụng PLC S7-1200

Bộ môn - Trung tâm