Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Cơ khí Thủy Lợi

Hiện nay Trung tâm công trình Đồng bằng ven biển và Đê điều thuộc Viện Thủy Công - Viện KHTL Việt Nam cần tuyển Kỹ sư Cơ khí Thủy lợi.

Yêu Cầu:

- Tốt nghiệp Khoa Cơ khí - Đại học Thủy lợi

- Có nhu cầu làm việc trong môi trường nghiên cứu, thiết kế hệ thống thiết bị cơ khí và thiết bị vận hành cho các công trình ngăn sông lớn và các công trình thủy lợi

- Môi trường làm việc:

+ Thời gian làm việc chủ yếu ở văn phòng tại Hà Nội và một số ít thời gian đi thực địa tại các công trình.

+ Làm việc với các Kỹ sư đã từng học tập tại Khoa Cơ khí - Đại học Thủy Lợi

+ Được tạo điều kiện học tiếp lên các chương trình Sau đại học và các chuyên ngành liên quan.

- Lương: Thỏa thuận khi trao đổi trực tiếp.

Liên hệ:

Anh Lê Đình Hưng - SĐT: 0912435975

                                 - Mail: lehungvkhtl@gmail.com