Tổng hợp các CLB, Đội, Nhóm, Ban trực thuộc Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh Viên Trường Đại Học Thủy Lợi ...

1. CLB K63 Truyền Thông TLU

https://zalo.me/g/bohjxm954

2. Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện: https://www.facebook.com/SinhVienTinhNguyenThuyLoi/

3. Câu lạc bộ Sinh viên Thanh Hóa

https://www.facebook.com/CLBSVTHDHTL/

4. Câu lạc bộ TNTN vận động hiến máu nhân đạo https://www.facebook.com/doimauthuyloi2001/

5. Câu lạc bộ Truyền thông https://www.facebook.com/TLUMediaClub/

6. Câu lạc bộ Guitar

https://www.facebook.com/clbguitardhtl/

7. Câu lạc bộ Phát triển kỹ năng

https://www.facebook.com/SDC.TLU/

8. Câu lạc bộ Khởi nghiệp

https://www.facebook.com/CLB-Kh%E1%BB%9Fi-nghi%E1%BB%87p.../

9. Câu lạc bộ Tin học

https://www.facebook.com/clbtinhocsinhvien/

10.Câu lạc bộ Môi Trường

https://www.facebook.com/futuregreenfamily/

11. Câu lạc bộ Tiếng Anh

https://www.facebook.com/tluenglishclub/

12. Câu lạc bộ Lý Luận Trẻ https://www.facebook.com/clblyluantretlu/

13. Câu lạc bộ MC Thủy Lợi

https://www.facebook.com/KMC.CLBMCTLU/

14. Ban Nữ sinh

https://www.facebook.com/boardofreception/

15. CLB Nhảy

https://www.facebook.com/EZ-Dance-Crew-105564460819332/

16.CLB bóng chuyền : https://zalo.me/g/safkla043

17. CLB bóng đá : https://zalo.me/g/orbvti821

18. CLB cầu lông : https://zalo.me/g/xrrvmg015

19. CLB gym : https://zalo.me/g/nxhhom690

20.CLB Bóng rổ : https://zalo.me/g/xaovpu528

Ngoài ra còn có các CLB,Đội, Nhóm khác như:

. Đội Văn Nghệ TLU

21. Nhóm nhảy công trình

22. CLB Kỹ sư tương lai

23. CLB Karate

24. Đội xung kích An Ninh