Quán quân Cuộc thi “Sinh viên Thuỷ Lợi với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022

Handtech stem UAV (Mô hình STEAM công nghệ cao - Máy bay không người lái)

Quán quân Cuộc thi “Sinh viên Thuỷ Lợi với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022. Với ý tưởng về mô hình STEAM công nghệ cao - Máy bay không người lái, nhóm sinh viên Khoa Cơ khí Trường Đại học Thuỷ Lợi.