Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, sinh viên

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017 – 2022, nhằm thiết thực hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã ban hành ‘Chương trình nâng cao hiệu quả thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2018 – 2022”. Chương trình được các cấp bộ Đoàn – Hội Thủ đô tích cực triển khai thông qua việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tế, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trường Đại học Thủy lợi nhận khen thưởng 

Hội nghị tổng kết chương trình là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá những kết quả trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, việc đúc kết kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại hạn chế sẽ giúp hoạt động khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn Hoàng Thanh Tâm cho biết, các hoạt động “Nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên” được đề ra nhằm hiện thực hoá việc phát triển Thủ đô thành trung tâm đổi mới, sáng tạo, thông minh, hiện đại của cả nước; Tiến tới là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Ðông Nam Á và châu Á trên một số lĩnh vực; Xứng đáng với danh hiệu thành viên mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.

Nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, gương doanh nhân trẻ từ ghế nhà trường đã huy động thành công các vòng gọi vốn hàng triệu đô la Mỹ, định giá doanh nghiệp hàng tỉ đô la Mỹ, tạo hiệu ứng và tiếng vang tích cực trong khu vực và quốc tế về sự đóng góp của thế hệ trí thức - doanh nhân trẻ vào sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế số Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nhân dịp này, Trường Đại học Thủy lợi cũng có 2 tập thể là Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường và CLB Khởi nghiệp TLU; cùng 6 cá nhân được nhận khen thưởng đã có thành tích triển khai Chương trình nâng cao hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên Thủ đô giai đoạn 2018-2022. Đó là: Th.S Đặng Ngọc Duyên - Phó bí thư Đoàn thanh niên Trường, các em sinh viên Lang Yến Nhi - 61QTMAR1; Nguyễn Đức Mạnh - 61QTKDQT; Lương Thị Phương Anh - 61QTMAR1; Tạ Thu Hằng - 62KT1; Vũ Văn Đông - 62K1.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo từ một nhiệm vụ mang tính “phong trào”, chưa rõ ràng về ý nghĩa, nội hàm, chỉ được thực hiện đơn lẻ tại một số đơn vị, chưa có tính liên kết và thống nhất trong các cấp bộ Đoàn đã thực sự có những chuyển biến tích cực. Hoạt động khởi nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, rõ nét trong toàn bộ hệ thống Đoàn, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nhân tham gia.