LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 17 năm 2024 (22/04 - 28/04/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

22/04

 

14:00: T35

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển thủy sản bền vững 

(Trực tuyến - tiếp nối điểm cầu Bộ NN và PTNT)

TP: Toàn thể đảng viên; VPĐU

Ban Bí thư

Thứ Ba

23/04

 

 

Thứ Tư

24/04

13:50 - 15:00: P225-A2 và P212-A1

Trung tâm KĐCL - ĐHQGHN rà soát minh chứng phục vụ kiểm định trường chu kỳ 2

TP: Các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG theo QĐ 819/QĐ-ĐHTL (Th. Anh Tuấn)
- Nhóm 1+ nhóm 2 + nhóm 6: tập trung tại P225/A2
- Nhóm 3 + nhóm 4 + nhóm 5: tập trung tại P212/A1

 

15:00 - 17:00: P225/A2

Khảo sát sơ bộ phục vụ kiểm định trường chu kỳ 2 (Online cùng Trung tâm KĐCLGD và Đoàn ĐGN)

TP: - BGH (GS Thụ, GS Việt)
- Lđ PH và các bộ phận liên quan (trực tuyến) (Th. Anh Tuấn)
- Các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG theo QĐ 819/QĐ-ĐHTL

Trịnh Minh Thụ

Thứ Năm

25/04

07:30 - 17:00: T45

Đề xuất cố định thời gian, đ.điểm & chủ trì

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẮNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2024
(07h30: Văn nghệ chào mừng; 07h45 Chào cờ)

TP: BGH (toàn thể), K/m BTĐU-CTHĐT; Đ/d LĐ các Khoa (Th. Thế), TTĐTQT, các Bộ môn, các Phòng-Ban trong trường; toàn thể quý Thầy Cô -NKH tham gia hướng dẫn NCS, học viên và sinh viên hoàn thành LATS, LVTHS, HPTN; toàn thể tân TS, Ths, KS, CN và gia đình.; P3

Trịnh Minh Thụ 

Thứ Sáu

26/04

08:00 - 17:00: T45

Đề xuất cố định thời gian, đ.điểm & chủ trì

Trả hồ sơ gốc cho Tân TS, Ths, Kỹ sư, cử nhân được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đợt 1 năm 2024

TP: P3, P5, P7, các Khoa (C. Hạnh) và các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư và cử nhân; P3

P3&các Khoa

Thứ Bảy

27/04

08:00 (27/4) - 17:00 (1/5):

Toàn trường nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 từ 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024

P10

 

Chủ Nhật

28/04

 

 

 

THÔNG BÁO