LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 12 năm 2024 (18/03 - 24/03/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

18/03

9:00-10:00: P304-306/A1

Hội nghị cán bộ chủ chốt xây dựng quy hoạch ĐUBP Cơ khí nhiệm kỳ 2025-2030

TP: Các UV BCH ĐBBP Cơ khí; BCN Khoa CK; Trưởng các bộ môn trong khoa; Bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc ĐBBP.

 

Đoàn Yên Thế

10:00-11:00: P304-306/A1

Hội nghị BCH ĐBBP mở rộng xây dựng quy hoạch ĐUBP Cơ khí nhiệm kỳ 2025-2030

TP: Các UV BCH ĐBBP Cơ khí; Bí thư các chi bộ trực thuộc ĐBBP.

 

Đoàn Yên Thế

11:00-12:00: P304-306/A1

Hội nghị BCH ĐBBP xây dựng quy hoạch ĐUBP Cơ khí nhiệm kỳ 2025-2030

TP: Các UV BCH ĐBBP Cơ khí.

 

Đoàn Yên Thế

- 10:00-11:30: P500/A1

Khoa Đ-ĐT, khoa CNTT, khoa CK họp rà soát CTĐT ngành KT Robot và Điều khiển thông minh;

TP: Đ/d Lãnh đạo khoa CK, Khoa CNTT; BCN khoa Đ-ĐT; lãnh đạo bộ môn Robot

BCN Khoa Điện - Điện Tử

Thứ Ba

19/03

 

 

Thứ Tư

20/03

 

 

Thứ Năm

21/03

 - 14:00-17:00: T35

Hội nghị Thị trường chứng khoán - Kiến thức cho nhà đầu tư

TP: Ô. Việt (BGH); P7; P10; Khoa Kinh tế và Quản lý (Ô. Lê Thanh Phương, giảng viên và sinh viên Khoa K); Bộ môn Tài chính (chuẩn bị nội dung, giấy mời); Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán; K/m giảng viên và các em sinh viên quan tâm.

Nguyễn Trung Việt

 

Thứ Sáu

22/03

 

 

Thứ Bảy

23/03

 

 

 

 - 08:00-11:30: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ báo công dân bác và dâng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Bắc Sơn (Xe đưa đón đại biểu tại cổng chính trường ĐHTL lúc 7h15)

TP: UV BCH Đoàn trường; UV BCH HSV; LCĐ-LCH các Khoa/Trung tâm; các CLB.

K/M: ĐU; BGH; đ/d l/đ các Phòng, Khoa, Trung tâm; đại biểu có giấy mời; ĐTN

ĐTN

 

 - 18:00-22:00: T45

Lễ Mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và Chương trình Đêm nhạc SS65

TP: UV BCH Đoàn trường; UV BCH HSV; LCĐ-LCH các Khoa/Trung tâm; các CLB.

km ĐU; BGH; đ/d l/đ các Phòng, Khoa, Trung tâm; đại biểu có giấy mời; ĐTN

Nguyễn Trung Việt

 

Chủ Nhật

24/03

 

 

 

THÔNG BÁO