THÔNG BÁO SỐ 1 (Hội nghị KH&CN Cơ khí - Động lực lần thứ XII)

THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội nghị KH&CN Cơ khí - Động lực lần thứ XII

 

        Căn cứ điều lệ Câu lạc bộ Cơ khí Động lực, Trường Đại học Thủy Lợi được Câu lạc bộ phân công phối hợp chủ trì tổ chức “Hội nghị KH&CN Cơ khí Động lực lần thứ XII, năm 2019”. Để triển khai công việc tổ chức hội nghị, Trường Đại học Thủy Lợi thông báo đến các đơn vị thành viên, các nhà khoa học nội dung chuẩn bị cho Hội nghị KH&CN CLB Cơ khí Động lực lần thứ XII như sau:

 1. Thời gian: Hội nghị KH&CN lần thứ XII được tổ chức trong 2 ngày:
 • Ngày 05/10/2019 (thứ 7) tổ chức giao lưu văn thể giữa các đơn vị.
 • Ngày 06/10/2019 (chủ nhật) tổ chức Hội nghị.
 1. Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi – 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
 2. Nội dung hội nghị:
 • Trao đổi kết quả và định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực;
 • Thúc đẩy hợp tác giữa các Trường Đại học - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí - Động lực.
 1. Bài báo khoa học

Toàn văn bài báo không quá 6 trang. Các bài báo đảm bảo chất lượng thông qua phản biện sẽ được in trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy Lợi và Môi trường số đặc biệt, được tính điểm bởi Hội đồng chức danh.

Thời hạn và cách thức nộp bài báo:

 • Nộp tóm tắt bài báo:                             Trước 31/5/2019
 • Nộp toàn văn bài báo:                          Trước 30/6/2019
 • Thông báo kết quả phản biện:              Trước 15/7/2019
 • Nộp toàn văn bài báo sau phản biện:    Trước 30/7/2019

Tóm tắt và toàn văn bài báo gửi về Ban thư ký qua Email: hnckdlno12@gmail.com / hnckdl12@tlu.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại Ban thư ký: 0983.834.913 / 0988.903.674.

Chi tiết thông báo xin mời xem tại đây