CỰU SINH VIÊN K24

Updating…

Lớp 24M

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Địa chỉ/

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Lộc

Cty TNHH Thanh Bình

 

 

 

2

Nguyễn Kim Lân

 

 

 

Ban LL

3

Nguyễn Văn Hải

Cty CP đầu tư  & XD 24 - Vinh

 

 

 

4

Phạm Châu Quang

Tổng XD hạ tầng UDIC

 

553 Đường Giải Phóng, Hà Nội

Ban LL