CỰU SINH VIÊN K22

Updating…

Lớp 22TK

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Địa chỉ/

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Tiến Thân

Công ty TNHH 1 thành viên cơ khí & sửa chữa - Sông Đà 9

Giám đốc

Khu công nghiệp Phú Nghĩa - Xã Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội

 

2

Nguyễn Văn Phát

Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa

Hiệu trưởng

Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa

 

3

Nguyễn Viết Hưng

UBND tỉnh Nam Định

 

Số 57 Đường Vị Hoàng - TP Nam Định

Ban LL

4

Phạm Bá Oai

Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hoằng Hoá

 

Thị Trấn Bút Sơn -Hoằng Hóa - Thanh Hoá

Ban LL

5

Trần Quốc Thịnh

Tổng công ty Sông Đà