DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

STT

Tên đề tài

Mã số

Cấp

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tuổi thọ của cửa van trong công trình thuỷ lợivùng nước mặn.

 

Bộ

2008-2011

2

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo bộ công tác máy đào gẩu nghịch dung tích 0,6m3

 

Bộ

2007

3

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thiết bị tự hành vớt chất thải rắn nổi, lơ lửng trên công trình thuỷ lợi.

 

Cơ sở

2007

4

Tiêu chuẩn: Công trình thuỷ lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thuỷ lực - Thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật.

 

Bộ

2007

5

Tiêu chuẩn: Công trình thuỷ lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Dung sai chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật

 

Bộ

2007

6

Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các cống có cửa van tự động thuỷ lực vùng có ảnh hưởng thuỷ triều ven biển phía bắc.

 

Bộ

2001-2005

7

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Robot thăm dò và phát hiện khuyết tật đường ống

 

Trường

2010

 

Bài báo đã đăng:

 1. T.Y. Doan, K.M. de Payrebrune, M. Kröger, (2011): Experimental investigation of three-body abrasive wear with highpressure. In:4th GACM Colloquium on Computational Mechanics, Aug 31– Sep 2, 2011, Dresden, Germany.
 2. Yen The Doan, Kristin M. de Payrebrune, Matthias Kröger, (2012):Experimental Investigation of Friction Characteristics on three-body Abrasion with low Applied Loads. In: Proceedings of the 53. Tribologie-Fachtagung, Sep 24–26, 2012, Göttingen, Germany.
 3. Yen The Doan, Kristin M. de Payrebrune, Matthias Kröger, (2013):Influence Study of Wear Parameters in three-body Abrasion. In: World Tribology Congress WTC2013, Sep 9-13, 2013, Torino, Italia.
 4. Đoàn Yên Thế, (2015):Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính ma sát trong mô hình mài mòn ba đối tượng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về cơ khí, 06 tháng 11 năm 2015, Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 5. Đoàn Yên Thế, (2015):Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến đặc tính ma sát của máy thí nghiệm ma sát mài mòn : Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2015, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 6. Đoàn Yên Thế, (2016):Nghiên cứu thực nghiệm mài mòn trong thí nghiệm mài mòn ba đối tượng: Hội nghị KH& CN toàn quốc về Cơ khí - Động lực, 13 tháng 10 năm 2015, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.
 7. Đoàn Yên Thế, (2016):Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến cường độ mòn trong thí nghiệm mài mòn 3 đối tượng: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 8. Đoàn Yên Thế, Nguyễn Đức Nam, Trần Duy Hậu, Đinh Văn Ninh, (2016):Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phay CNC 3 trục ứng dụng trong gia công gỗ, mica và kim loại màu: Hội nghị Khoa học thường niên, tháng 11 năm 2016, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội, Việt Nam.
 9. Tso-Liang Teng and Van-Luc Ngo, Analyzing pedestrian head injury to design pedestrian-friendly hoods , International Journal of Automotive Technology, 2011; Vol.12, No.2: pp. 213-224.
 10. Tso-Liang Teng and Van-Luc Ngo, Optimization of Bonnet Thickness with respect to Pedestrian Safety, Journal of Automobile Engineering, 2010; Vol. 224, No.12: pp.1513-1526.
 11. Tso-Liang Teng and Van-Luc Ngo, Redesign of the vehicle bonnet structure for pedestrian safety, Journal of Automobile Engineering, 2012; Vol.226, No.1: pp. 70-84.
 12. Tso-Liang Teng, Van-Luc Ngo and Trong-Hai Nguyen, Design of Pedestrian Friendly Vehicle Bumper, Journal of Mechanical Science and Technology, 2010; Vol. 24, No.10: pp.2067-2073.
 13. Tso-Liang Teng, Trung-Kien Le and Van-Luc Ngo, Injuries Analysis of Pedestrian in Collisions Using Pedestrian Deformable Model, International Journal of Automotive Technology, 2010; Vol. 11, No. 2: pp. 187−195.
 14. Trong -Hai Nguyen, Tuan-Anh Tran, Anh-Tu Nguyen, Van-Luc Ngo, A Study on Toolpath Optimization for Face Milling Operation on CNC Machine to Improve Flatness of Wide Surfaces, Journal of Science and Technology of Technical Universities; 2016; Vol. 112, pp.34-38.
 15. Tso-Liang Teng, and Van-Luc Ngo, Effect of Engine Room Arrangement on Pedestrian Head Injury, Conference on Engineering Science/Technology, No.5-Section I, June 2008, Changhua, Taiwan
 16. Trần Văn Địch, Nguyễn Công Nguyên (2003). Sự phát triển của công nghệ CNC/CAD/CAM ở Việt Nam. Tạp chí cơ khí Việt Nam.
 17. Trần Văn Địch, Nguyễn Công Nguyên (2005). Ứng dụng Master CAM trong lập trình gia công trên máy phay. Tạp chí cơ khí Việt Nam.
 18. Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Hang Nga, Chu Viet Ha, Nguyen QuangLiem and Tran Hong Nhung. ‘Synthesis of CdTe quantum dots doped flourescent SiO2 nanoparticles by modified Stober method’, Pro. The 3rd Acad. Conf. on Nat. Sci. for Master and PhD students from ASEAN countries, November 2013, Phnom Penh, Cambodia.
 19. Thi Hang Nga Nguyen, Mohamed Amamra, Jean Louis Vignes, Andrei Kanaev, Alexei P. Shcherban, Vladimir D. Virich, Anatoly D. Solopichin, Gennnady P. Kovtun, ‘Kinetics and purity of ultraporous Al2O3 monoliths grown from poly- and mono-crystalline metallic aluminum’, E-MRS 2014 Spring meeting, May- Lille France.
 20. OleksandrStepanenko, Giuseppe Leo, Andrea Tartari, Michel Piat, Thi Hang Nga Nguyen, Mohamed Amamra, Andrei Kanaev. ‘Ultra-porous alumina for GHz and THz applications’, The 8th Terahertz Days Conference, Mars 2015, Savoie, France.
 21. O. Stepanenko, A. Tartari, M. Amamra, T. H. N. Nguyen, M. Piat, A. Kanaev, and G. Leo. ‘Ultra-porous Aluminum Oxides for GHz and THz Components’, Progress in Electromagnetics Research Symposium (PERS), 06-09 July 2015, Prague, Czech Republic.
 22. T.H.N. Nguyen, A. Khodan, M. Amamra, J-V. Vignes, A. Kanaev, ‘Structural and phase transformations of pure and silica treated nanofibrous Al2O3’, ICNMS 2016: 18th International Conference on Nanotechnology and Materials Science, June 2016, Copenhagen, Denmark
 23. O. Khatim, T. H. N. Nguyen, M. Amamra, L. Museur, A. Khodan, A. Kanaev, Synthesis and photoluminescence properties of nanostructured mullite /α-Al2O3, ActaMaterialia 71 (2014) 108-116.
 24. O. Stepanenko, A. Tartari, M. Amamra, T. H. N. Nguyen, M. Piat, I. Favero, S. Ducci, A. Khodan, L. B. Boinovich, A. M. Emelyanenko, A. Kanaev, and G. Leo, Ultra-porous alumina for applications in microwave planar antennas, Advance devices materials, 2016, Vol1, No4.
 25. Chang, S. L., Huang, C. K., Doan, K. H., Liu, J. H., 2013, Serration design and simulation of gear plunge shaving cutter, Applied Mechanics and Materials, Vol. 376(2013), pp. 377-382
 26. Shinn-Liang Chang; Khac-Hiep Doan; Duy-Hoang Nguyen, Serration Optimum Design of Gear Plunge Shaving Cutter, Applied Mechanics & Materials . 2014, Issue 627, p105-110. 6p.
 27. Tran Van Khanh, Nguyen Thi Hien, Ngo Van Quyet, Pham Le Tien, Application mathematical software maple in processing experimental database on fracture crack growth of locomotive direction frame of D19E with influence of some paremeters, Hộinghịkhoahọc “Mộtsốvấnđềthờisựtrongcôngnghệthông tin vàứngdụngtoánhọc ITMATH¢06”, 10/2006, HọcviệnKỹthuậtquânsự.
 28. Nguyễn Khắc Cường, Vũ Ngọc Quý, Bạch Đông Phong, TrầnVăn Khanh, Nghiên cứu lớp phủ chì-thiếc lên hợp kim nhôm AO 9-2 (Để nâng cao khả năng chống mài mòn), Hội thảo khoa học – Công nghệ Nhiệt luyện và Xử lý bề mặt kim loại, 11/2010, Hội Khoa học và Công nghệ Nhiệt luyện Việt Nam.
 29. Nguyễn Văn Khang, Lương Bá Trường, 2015, “Điều khiển chủ động hệ dao động tuyến tính cưỡng bức có cản nhớt bằng hai roto lệch tâm quay ngược chiều nhau”, Hội nghị toàn quốc lần thứ Ba về Điều khiển và Tự động hóa.
 30. Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thanh Hải, 2015, Chẩn đoán dao động cho thiết bị quay bằng phương pháp trung bình hóa đồng bộ cải tiến, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Đà Nẵng, 03-05/08/2015
 31. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan, (2016): Effect of structural design and infused lubricant of self-cleaning surfaces on durability against mechanical contact, 16th ICPE, JSPE,Hamamatsu, Japan.
 32. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan (2016): Euspen: Special interst meeting. Copenhagen, DK.
 33. Nobuyuki Moronuki, Nguyen Phan, (2016): Fabrication of micro-/nano-pore arrays with metal- Assisted chemical etching and surface modification aiming at liquid retaining function.  Proc. euspen, Nottingham, UK.
 34. Nguyen Binh Phan, N. Moronuki (2015): Fabrication of high aspect ratio nanostructure with metal assisted chemical etching and surface modification aiming at self-cleaning function.  Proc. LEM21, Kyoto, Japan.
 35. Nguyen Binh Phan, N. Moronuki, (2015): Relationship between metal-assisted chemical etching condition using self-assembled particle maskand obtained morphology.Proc. JSPE, Sendai, Japan.
 36. N. Phan, N. Moronuki. Combination of silicon microstructures and porous cellulose nanofiber structures to improve liquid-infused-type self-cleaning function. Precision Engineering (accepted).
 37. N. Phan, N. Moronuki.JAMDSM, 11, pp. JAMDSM0013 (2017).
 38. N. Moronuki, N. Phan, N. Keyaki.Fabrication of high aspect ratio silicon nanostructure with sphere lithography and metal-assisted chemical etching and its wettability. IJAT, 10, pp. 971-976 (2016).
 39. Phan Binh Nguyen. Nghiên cứu lý thuyết tạo hình và xây dựng phần mềm tự động thiết kế bánh răng hypoid. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi&Môi trường, 71-75 (2012).
 40. Phan Binh Nguyen. Nghiên cứu về dạng dữ liệu STL và ứng dụng vào gia công cắt gọt. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 110-115 (2013).
 41. Lê Thị Giang (2015): Nghiên cứu và đánh giá nguyên nhân gây ra hư hỏng của ống sinh hơi trong nhà máy nhiệt điện. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM, pp.561 – 567.
 42. Le Thi Giang, Kee Bong Yoon, Byung Hak Choe: Effect of Temperature on Microstructure of Reformer Tube Material KHR45A alloy. Conference of Korean Society of Mechanical Engineers 2017, 17MF, Fr02A001, pp. 73 – 74.
 43. Đoàn Yên Thế, Nguyễn Đức Nam, Trần Duy Hậu, Đinh Văn Ninh. (2016), Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phay CNC 3 trục ứng dụng trong gia công gỗ, mica và kim loại màu , Hộ nghị thường niên đại học Thủy Lợi 2016.
 44. Lê Thượng Hiền, Nguyễn Đức Nam. (2016), Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ sử dụng năng lượng sạch, Tạp chí Cơ khí Việt Nam.
 45. Nguyễn Đức Nam, Đặng Thị Phương Liên. (2015),  Xây dựng chương trình trợ giúp tính toán, thiết kế chi tiết thích nghi trong hệ dẫn động Cơ khí, Tạp chí Cơ khí Việt Nam.
 46. Nguyễn Văn Tài, "Tối ưu hóa hộp giảm tốc hai cấp ứng dụng Mat Lab Optimization Toolbox", Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 1+2, tháng 02/2016.