Tài liệu tham khảo Vẽ Kỹ thuật Cơ khí (Vẽ kỹ thuật)

         Cuốn "Vẽ kỹ thuật" của tác giả I. X. Vưsnepônxki là sách giáo khoa dùng trong các trường trung học dạy nghề ở Liên Xô được tác giả Hà Quân dịch và biên soạn sang tiếng Việt.

         Sách gồm 10 chương, bao gồm những vấn đề cơ bản về lập và đọc các bản vẽ cơ khí: vẽ hình học, vẽ chiếu, vẽ quy ước, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, sơ đồ, ...

         Nội dụng cuốn sách rất phong phú, cách trình bày dễ hiểu, các hình vẽ và bản vẽ minh họa rõ ràng, sáng sủa. Trong mỗi phần, mỗi chương đều có các câu hỏi kiểm tra, các bài tập và các bài vẽ thực hành đa dạng.

          Mời các bạn Download tại đây

Một số hình ảnh nội dung cuốn sách