Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển Tập 2 Máy vận chuyển liên tục

Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển được tác giả Nguyễn Hồng Ngân (chủ biên) và Nguyễn Danh Sơn viết gồm có 2 phần. Phần 1: Máy trục, phần 2: Máy vận chuyển liên tục. Trong phần 2: Máy vận chuyển liên tục cung cấp một số kiến thức cơ bản: cấu tạo; nguyên lý hoạt động; phạm vi sử dụng; nguyên tắc tính toán; thiết kế các loại máy vận chuyển liên tục thông dụng.

Mời các bạn download tài liệu tại đây