Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo số 1480 /TB-ĐHTL ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (Khóa 25 đợt 1). Chi tiết thông báo xem tại đây

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi (Xem phụ lục 1)

Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (Xem phụ lục 2)

Chi tiết xem tại: http://tlu.edu.vn/tuyen-sinh-cao-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-1-nam-7747