Thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ năm 2018

Hiện nay, Khoa Cơ khí trường Đại học Thủy Lợi phụ trách đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Mục tiêu chung:

Đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Kỹ thuật Cơ khí theo định hướng ứng dụng giúp cho học viên nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp;

Có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế;

Có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ.

Kế hoạch tuyển sinh:

Kế hoạch tuyển sinh, thời gian đào tạo và theo kế hoạch chung của trường Đại học Thủy Lợi, mời các bạn xem thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 chi tiết tại đây