Tuyển gấp Kỹ sư Cơ khí

Công ty FirstAlliances cần tuyển gấp hơn 40 Kỹ sư Cơ khí

1, Kỹ sư cơ khí - mới tốt nghiệp; SL: 5-8 KS; Mô tả công viêc: thiết kế cơ khí, thiết kế khuôn, QA/QC;

2, Kỹ sư thiết kế cơ khí; SL: 5-8 KS; Mô tả công viêc: Phân tích bản vẽ và thông số kỹ thuật, Lập kế hoạch và thiết kế quy trình cho sản phẩm mới;

3, Kỹ sư lập trình CNC; SL: 5-8 KS;

4, Kỹ sư công đoạn hàn TIG/EDM; SL: 2-3 KS;

5, Kỹ sư thiết kế đồ gá; SL: 5-8 KS;

6, Kỹ sư thiết kế dụng cụ cắt gọt; SL: 2-3 KS;

7, Kỹ sư thiết kế Creo; SL: 4-5 KS;

🍀☘️ Để có thêm thông tin về: Địa điểm làm việc, Mô tả công việc, Địa điểm làm việc, Chế độ Cơ bản xin vui lòng đọc Thông báo tuyển dụng file dưới nhé.