Giới thiệu Trung tâm Cơ khí

Giám đốc trung tâm: TS. Đoàn Yên Thế Phó giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Ngọc Linh

Lĩnh vực và phương hướng hoạt động

* Lĩnh vực hoạt động:

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí,

- Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để thiết kế cải tiến, sửa chữa, phục hồi, nâng cao năng suất các máy và thiết bị cơ khí.

- Sản xuất thử nghiệm dựa trên các lĩnh vực đã nghiên cứu.

- Cơ sở thực hành môn học, NCKH cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí

-Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cơ khí.

- Nghiên cứu chuyên sâu :

+ Nghiên cứu ứng dụng cơ học phá huỷ đánh giá chất lượng kết cấu thép.

+ Nghiên cứu cải tiến, sửa chữa, phục hồi nâng cấp các thiết bị cơ khí, máy xây dựng và thiết bị thuỷ lợi.

+ Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chống ăn mòn cửa van và xử lý bề mặt kim loại (phun phủ, anốt hy sinh, thấm Nitơ, phốt phát hoá...).

+ Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ scan 3D, Rapid Prototyping

- Đào tào tạo, hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế:

+ Phối hợp với các bộ môn tham gia hướng dẫn đồ án tốt nhiệp và hướng dẫn thực tập của sinh viên. Phối hợp với các đơn vị ở trường, viện đào tạo cao học và NCS.

+ Phối hợp các cơ sở, địa phương, khoa Cơ khí đào tạo Cao đẳng thực hành và nâng cao tay nghề.

+ Phối hợp với các cơ quan khoa học trong nước tham gia các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, bộ, tỉnh, thành. Thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học với các cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất.

+ Hợp tác với Viện Công nghệ vật liệu, Viện hàn lâm Mỏ Freiberg, CHLB Đức trong việc trao đổi tài liệu, phối hợp nghiên cứu, tham quan, thực tập sinh.

- Dịch vụ :

+ Chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực scan 3D, Rapid Prototyping, thiết kế, gia công cơ khí, chống ăn mòn và xử lý bề mặt kim loại.

+ Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực máy, thiết bị thuỷ lơị và thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng, sửa chữa ...

- Sản xuất:

+ Sản xuất, thử nghiệm các kết qủa đã được nghiên cứu.

+ Thiết kế, chế tạo thiết bị và sản phẩm cơ khí phục vụ trong và ngoài trường.

+ Thiết kế cải tiến, sửa chữa, phục hồi, các thiết bị cơ khí nói chung, máy và thiết bị thuỷ lợi.