THÔNG BÁO Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Khoa Cơ khí Khóa 58 – Đợt 1 – Năm học 2020 – 2021

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn Sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch Bảo vệ các đề tài tốt nghiệp (Hội đồng Cơ khí 2) đợt 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Thời gian: từ 7h00, Thứ 2, ngày 28/12/2020

2. Địa điểm: P206 – Thư viện, Trường Đại học Thủy lợi

3. Lưu ý

- Tất cả sinh viên phải có mặt từ 7h00 thứ 2 ngày 28/12/2020 để dự Khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

- Thời gian dành cho mỗi sinh viên bảo vệ là dưới 40 phút (kể cả thời gian báo cáo, trình bày và thời gian hội đồng phản biện). Các nhóm bảo vệ cần chuẩn bị tốt về bản vẽ và slide để báo cáo.

- Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp.

- Sáng ngày 29/12/2020 - Hội đồng chấm ĐATN nghỉ, buổi chiều bắt đầu từ 13h00 - (Do các Thầy trong hội đồng bận họp).

4. Thứ tự bảo vệ trong bảng dưới đây: