LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 2 năm 2024 (08/01 - 14/01/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

08/01

08:30 - 11:30: P304-306/A1

Họp khoa bàn các nội dung quan trọng:

  • - Chỉ tiêu tuyển sinh 2024
  • - Kế hoạch bảo vệ tốt nghiệp
  • - Công tác phổ điểm thi các môn học của khoa
  • - Kế hoạch quảng bá tuyến sinh năm 2024

TP: BCN Khoa; Trưởng và Phó các bộ môn trong khoa; các Trợ lý Khoa

BCN Khoa

Thứ Ba

09/01

 

 

Thứ Tư

10/01

09:00 - 11:30: P225/A2

Nhà trường làm việc với một số Bộ môn liên quan đến điều kiện đầu ra đối với sinh viên ĐHCQ, HVCH.

BGH; đ/d lđ P3, đ/d lđ các Khoa, TTĐTQT và các Trợ lý Khoa, TTĐTQT; Trưởng các Bộ môn GDTC, Tiếng Anh, TT tin học;

Nguyễn Trung Việt

Thứ Năm

11/01

09:00 - 11:30: T35

Hội thảo: "Định hướng phát triển sự nghiệp và Đặt hàng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ các doanh nghiệp Nhật Bản"
TP: Đ/d lđ Công ty YS FLORA và NISSO (Nhật Bản), BCN Khoa Cơ khí, Đ/d BCN Khoa Đ-ĐT, Toàn thể sinh viên chương trình KS định hướng làm việc tại Nhật Bản (Khoa CK+Khoa Đ-ĐT).

BCN Khoa

Thứ Sáu

12/01

14:00 - 17:00: P225/A2

Giao ban Quý IV/2023 khối các đơn vị quản lý, phục vụ và đào tạo (Trực tuyến với Phân hiệu, Zoom metting ID: 508 630 8760)

BGH (toàn thể), CTCĐ, VPĐ-ĐT, BT ĐTN; Phân hiệu; Trưởng và Phó các đơn vị khối QLPV; Đ/d L/đ các Khoa (Th. Thế), TTĐTQT, TTGDQPAN; P10

Trịnh Minh Thụ

Thứ Bảy

13/01

 

 

Chủ Nhật

14/01

 

 

 

THÔNG BÁO