LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 1 năm 2024 (01/01 - 07/01/2024)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/01

 - 08:00-17:00:

Toàn trường nghỉ Tết dương lịch 01/01/2024

 

Thứ Ba

02/01

 

 

Thứ Tư

03/01

 

 

Thứ Năm

04/01

 - 08:30-11:30: P225/A2

Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua chương trình và hồ sơ mở ngành trình độ tiến sĩ  các ngành: Kỹ thuật XDCTGT; Kỹ thuật xây dựng

TP: Các Thành viên HĐKHĐT; thành viên ban soạn thảo theo QĐ của Hiệu trưởng

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Sáu

05/01

 - 15:00-17:00: P225/A2

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Trưởng Đại học Thủy lợi năm 2023

TP: ĐU, BGH, CTCĐ, BTĐTN; Đ/d VPHĐGSNN, HĐGS Ngành, HĐGSCS; Đ/d L/đ P2, P3, P9, P10; Đ/d L/đ của các khoa, BM có nhà giáo được bổ nhiệm chức danh GS, PGS; Các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh GS, PGS.

Danh sách ứng viên được đề ng....pdf

 

Thứ Bảy

06/01

 

 

Chủ Nhật

07/01

 

 

 

THÔNG BÁO