LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 53 năm 2023 (25/12 - 31/12/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

25/12

 

 

Thứ Ba

26/12

 

 

Thứ Tư

27/12

 - 14:00-17:00: P225/A2

Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện quy trình kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý Trường

TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường; Trưởng các đơn vị cấu thành Trường (K, P, V, TT, .., PH)

CT HĐT Khoá IV

Thứ Năm

28/12

09:00 - 11:30: P225/A2

Họp tổng kết đoàn kiểm tra công tác đào tạo học kỳ I năm học 2023-2024

TP: Các thành viên đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3748/QĐ-ĐHTL ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng, Trưởng các Khoa, GĐ TTĐT Quốc tế, Trưởng P3, Trưởng P10, trực tuyến PHMN, Kính mời: GS.TS. Trịnh Minh Thụ (HT), GS.TS. Nguyễn Trung Việt (PHT) tham dự và chỉ đạo.; P3

 - 14:00-17:00: P225/A2

Họp Hội đồng Trường Khoá IV (Phiên họp Thứ Bẩy)

TP: Các thành viên HĐT Khoá IV (Th. Thế)

 

 

Trưởng đoàn

 

 

CT HĐT Khoá IV

Thứ Sáu

29/12

 

 

 - 08:30-10:00: P225/A2

Họp Thường vụ Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c trong Ban Thường vụ Đảng ủy 

Nguyễn Hữu Huế

 - 10:00-11:30: P225/A2

Họp Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th. Thế)

Nguyễn Hữu Huế

 14:30 - 16:00: P225/A2

Ký kết biên bản ghi nhớ với National Formusa University (Taiwan)

TP: Ô. Thụ; Ô. Thái (BGH); Đ/d LĐ: P9, P3, các Khoa: CNTT, CK, Đ-ĐT, KT, TTĐTQT; Cựu SV ĐH Formusa; P9

Trịnh Minh Thụ

Thứ Bảy

30/12

 

 

Chủ Nhật

31/12

 

 

 

THÔNG BÁO