LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 47 năm 2023 (13/11 - 19/11/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

13/11

 

 

Thứ Ba

14/11

18:30 - 22:00: T45

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TP: BCHCĐ, ĐTN, HSV, BGK, các đơn vị tham gia Hội diễn;
K/m ĐU, HĐT, BGH, đ/d lãnh đạo các đơn vị, CBGV và SV quan tâm tới tham dự và cổ vũ; VPCĐ

CĐ-ĐTN

Thứ Tư

15/11

 

 

Thứ Năm

16/11

14:00 - 17:00: Sân vận động Trường ĐHTL

Chung kết và bế mạc Giải bóng đá CBGV năm 2023

TP: BCHCĐ, ĐTN; các đội bóng tham gia thi đấu;
Kính mời đ/d ĐU, BGH, l/đ các đơn vị, CBGV và SV tới cổ vũ; VPCĐ

CĐ-ĐTN

15:00 - 17:00: T45

Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị khoa học thường niên 2023

TP: Ô. Thái (BGH); Đ/d LĐ: P1, P3, P5, P7, P9, P10, TTTH, ĐTN, các Khoa: CK (Th. Anh Tuấn), Đ-ĐT, H-MT; P9

Nguyễn Cảnh Thái

Thứ Sáu

17/11

08:00 - 17:00: T45 và K1

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2023

TP: BGH; K/m: ĐU-HĐT; Đ/d LĐ: các Phòng, Khoa, Ban, TT, VP, Viện, PH, BM; các thầy, cô (không có giờ lên lớp); đại biểu theo giấy mời; tác giả; P9

Trịnh Minh Thụ

Thứ Bảy

18/11

 

 

Chủ Nhật

19/11

 

 

 

THÔNG BÁO