LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 45 năm 2023 (30/10 - 05/11/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

30/10

 

 

Thứ BaTP:

31/10

09:00 - 11:00: P500/A1

Họp tổ kiểm tra tình hình giảng dạy, học tập, thi kết thúc môn học, học kỳ 1 năm học 2023-2024

TP: Các thành viên tổ kiểm tra theo Quyết định số 3478/QĐ-ĐHTL ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng, K/m GS.TS. Nguyễn Trung Việt - PHT tham dự và chỉ đạo;

3748QD-DHTL_20231024_1529.pdf

 

10:00 - 11:30: P225/A2

Họp triển khai công tác Công đoàn năm học 2023-2024

TP: Ban CHCĐ; VPCĐ

Nguyễn Lương Bằng

 15:00-17:00: P225/A2

Họp Đảng ủy thường kỳ

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường

Nguyễn Hữu Huế

 

Thứ Tư

01/11

15:00 - 16:30: P218/A1

Họp xét khen thưởng và chuẩn bị tổng kết năm học 2022-2023 khối sinh viên

TP: BGH, P7, đ/d BCN các khoa, TTĐTQT; P7

Nguyễn Trung Việt

Thứ Năm

02/11

14:00 - 16:30: P500/A1

Tiếp đoàn Khoa Cơ khí - Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) tới thăm và làm việc với Khoa Cơ Khí - ĐH Thủy lợi

TP: BCN Khoa CK, Lãnh đạo các BM Khoa Cơ khí, K/m GS Vũ Đức Lập (BM KTOT), các thầy cô Khoa CK quan tâm đến dự; 

BCN Khoa CK

14:00 - 17:00: Sân vận động Trường ĐHTL

Khai mạc Giải bóng đá CBGV năm 2023

TP: BCHCĐ, ĐTN; các đội bóng tham gia thi đấu;
Kính mời đ/d ĐU, BGH, l/đ các đơn vị, CBGV và SV tới cổ vũ; VPCĐ

CĐ-ĐTN

Thứ Sáu

03/11

 

 

Thứ Bảy

04/11

 

 

Chủ Nhật

05/11

 

 

 

THÔNG BÁO