LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 41 năm 2023 (02/10 - 08/10/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

02/10

 

 

Thứ Ba

03/10

 

 

Thứ Tư

04/10

08:00 - 12:00: T45

LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BĂNG ĐẠI HỌC NĂM 2023

ĐU, BGH, HĐT; CĐ, ĐTN, HSV; Trưởng và Phó các Phòng, Khoa (Th. Thế, Th. Anh Tuấn), TTĐTQT; Đ/d ld các Bộ môn; các Thầy/Cô hướng dẫn HPTN, các tân kỹ sư, cử nhân và gia đình; P3

Trịnh Minh Thụ

3:30 - 17:00: T35

Trả bằng và HS gốc cho sinh viên tốt nghiệp các Khoa

P3, P7, đ/d các Khoa (C. Hạnh, Nga) và Sinh viên TN năm 2023; P3

 

15:00 - 16:30: T45

Tổng kết các hoạt động thi Olympic năm học 2022-2023 và triển khai Kế hoạch năm học 2023-2024

BGH, P3, P7, ĐTN, HSV, các khoa, TT, GV giảng dạy OLP, SV đội tuyển OLP các môn học dự thi cấp Quốc gia và SV đạt giải OLP cấp trường các môn học năm học 2022-2023, Lớp trưởng & Bí thư chi đoàn các lớp K62 đến K65 và các khách mời (Các khoa/TT báo SV dự và điểm danh SV đầu giờ); P7

Danh sách SV đạt giải OLP 202....xlsx

Nguyễn Trung Việt

16:30 - 17:30: P225/A2

Tổng kết Giải bóng đá SV7 khu vực miền Bắc và Lễ xuất quân cho đoàn đội tuyển tham gia thi đấu VCK Toàn quốc tại TP.HCM

K/m: BTĐU-CTHĐT, BGH, P3, P7, ĐTN, HSV, đ/d lãnh đạo các khoa/TT, các khách mời; BHL và các thành viên đội tuyển bóng đá.; ĐTN

Nguyễn Trung Việt

Thứ Năm

05/10

 

 

Thứ Sáu

06/10

 

 

Thứ Bảy

07/10

 

 

Chủ Nhật

08/10

 

 

 

THÔNG BÁO