Thư viện trường Đại học Thủy Lợi giới thiệu sách mới

Thư viện Đại học Thủy lợi được ra đời năm 1959. Từ khi chỉ là tổ Thư viện nằm trong Phòng Đào tạo, trải qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành, với chức năng lưu trữ, quản lý, bổ sung nguồn tài liệu và cung cấp phục vụ cho cán bộ giáo viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu Thư viện đã đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, NCKH và PVSX của Nhà trường.

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành tri thức đời thường cho toàn thể mọi người, Thư viện Đại học Thủy lợi đã và đang nhận được sự quan tâm đầu tư của Ban Giám hiệu Nhà trường, từ các dự án của Đan Mạch, Hà Lan…Thư viện Đại học Thủy lợi được đánh giá là một Thư viện đại học hoạt động hiệu quả, đã tin học hoá mọi hoạt động quản lý, phục vụ, có trang thiết bị khá hiện đại và đồng bộ, đang từng bước hoàn thiện để trở thành Thư viện điện tử/thư viện số.

Thư viện trường Đại học Thủy Lợi thường xuyên cập nhật, giới thiệu nhiều đầu sách mới phục vụ công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy của sinh viên, cán bộ trong và ngoài trường.

Chi tiết về các đầu sách mới mời xem tại: http://lib.tlu.edu.vn/gioi-thieu-sach/