Chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ Trường Đại học Thủy Lợi

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

1. Các chuyên ngành học bằng tiếng Việt

STT

Chuyên ngành

Mã số

Nội dung chương trình

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

60580202

Xem chi tiết

2

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

60580208

Xem chi tiết

3

Địa kỹ thuật xây dựng

60580204

Xem chi tiết

4

Quản lý xây dựng

60580302

Xem chi tiết

5

Kỹ thuật tài nguyên nước

60580212

Xem chi tiết

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

60580210

Xem chi tiết

7

Thủy văn học

60440225

Xem chi tiết

8

Khoa học môi trường

60440301

Xem chi tiết

9

Kỹ thuật môi trường

60520320

Xem chi tiết

10

Kỹ thuật cơ khí

60520103

Xem chi tiết

11

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

60580203

Xem chi tiết

12

Quản lý tài nguyên và môi trường

60850101

Xem chi tiết

13

Kỹ thuật điện

60520202

Xem chi tiết

14

Quản lý kinh tế

60340410

Xem chi tiết

15

Công nghệ thông tin

60480201

Xem chi tiết

16

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

60580205

Xem chi tiết

 

2. Các chuyên ngành học bằng tiếng Anh

STT

Chuyên ngành

Nội dung chương trình

1

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Xem chi tiết

2

Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

Xem chi tiết

3

Kỹ thuật công trình biển và Quản lý tổng hợp vùng bờ

Xem chi tiết

4

Công trình thủy lợi bền vững (do Vương quốc Bỉ cấp bằng và sẽ có thông báo sau)

Xem chi tiết